Giới thiệu

II.KHÁI QUÁT VỀ XÃ:

  1.Lịch sử hình thành:

 Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, để tiện việc quản lý hành chính, ta giải thể cấp tổng, thành lập chính quyền cách mạng cấp xã trực thuộc huyện. Tháng 2 năm 1946, thực hiện chủ trương của Chính phủ, huyện Tiên Phước tiến hành hợp xã lần thứ nhất; các xã: Tích Phước, Thạnh Phước, Tiên Giang, được nhập lại thành xã Phước Giang. Tháng 2 năm 1948, để tiện việc chỉ đạo kháng chiến và kiến quốc, xã Phương Thanh (Tiên Lập ngày nay) và xã Phước Giang được nhập lại thành một, lấy tên là xã Tiên Lập cho đến ngày thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Sau khi tiếp quản vùng tự do, địch chia xã Tiên Lập thành hai xã lấy tên là Phước Hiệp (Tiên Lập) và Phước Lộc (Tiên Lộc). Ngày 31 tháng 7 năm 1962, chúng ban hành sắc lệnh số 162-NV chia tỉnh Quảng Nam thành 2 tỉnh là Quảng Nam và Quảng Tín; xã Phước Lộc trực thuộc quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Tín.

Sau khi có Nghị quyết 15 của Đảng, chuyển hướng đấu tranh cho cách mạng miền Nam, ta dựa vào địa giới hành chính xã Phước Lộc do chính quyền địch quản lý để thành lập chi bộ Đảng, đội công tác và du kích xã. Trong cao trào đồng khởi năm 1965, ta tiến công đập tan ngụy quyền và các tổ chức phản động, phá ấp chiến lược, giải phóng địa bàn xã. Tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng, các tổ chức quần chúng được thành lập, trực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, huyện đội Tiên Phước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, theo chủ trương chung, tháng 3 năm 1976, xã Phước Lộc được đổi tên thành xã Tiên Lộc đến nay.

2.Vị trí địa lý, diện tích,  dân số:

-Địa phận xã giáp: Xã Tiên Lộc cách trung tâm huyện Tiên Phước (thị trấn Tiên Kỳ) 5 km về phía Đông Nam. Phía Đông giáp xã Tiên Thọ, phía Bắc giáp thị trấn Tiên Kỳ, phía Tây giáp xã Tiên Cảnh, phía Nam giáp hai xã Tiên Lập và Tiên An.

-Tổng dân số toàn xã:

+Dân số trung bình: 4.350 khẩu, nữ 2.146

+Thành phần dân tộc: Dân tộc kinh: 4.340 khẩu; Dân tộc Cor: 10 khẩu

-Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: Tổng diện tích đất tự nhiên: 1312,73 ha. Trong đó (Đất Nông nghiệp: 743,76 ha; Đất lâm nghiệp: 434,83 ha; Đất nuôi trồng thủy sản: 1,10 ha).

        -Địa hình diện mạo: Địa hình vùng núi thấp: chiếm 47% diện tích đất tự nhiên; Địa hình vùng gò đồi trung du và bậc thang chiếm 53%.

-Khí hậu, thủy văn: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nắng nóng kéo dài và mua tập trung theo mùa.

-Nhân văn và du lịch: Có khu du lịch Lò Thung thôn 3 và Di tích lịch sử Cách mạng Hố Ông khuyến thôn 5 (là cơ quan của huyện ủy Tiên Phước thời chống Mỹ) và Bầu ông Trấn thôn 3 là căn cứ cuộc khởi nghĩa chống Pháp.

 II.KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI:

        1.Kết quả các lĩnh vực kinh tế: Qua điều tra năm 2016:

         -Giá trị sản xuất nông nghiệp từ  nông, lâm, ngư nghiệp là 24,725 tỷ đồng.

-Giá trị sản xuất TTCN, thương mại đạt 9,89 tỷ đồng

          -Giá trị thu nhập từ dịch vụ tiền lương, tiền công đạt 66,305 tỷ đồng

         *Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt 100.920 tỷ đồng. Thu nhập bình quân chung đầu người của xã là 23,2 triệu đồng/người.

2.Kết quả trong lĩnh vực văn hóa xã hội:

-Về văn hóa: Các thông tin đại chúng ngày càng phát triển, 98% hộ dân có Tivi; 95 % có xe máy;  98 % hộ có sử dụng điện thoại bàn và di động. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao tiếp tục được phát huy và tổ chức sôi nỗi đạt thành tích cao, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, trình độ dân trí được nâng lên rõ rẹt. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, tộc họ văn hóa phát triển mạnh mẽ, hiện nay đã có thôn đạt thôn văn hóa 10 năm liền, tộc họ đạt văn hóa 9 năm liền, các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, xây dựng.

-Về giáo dục: Chất lượng dạy và học của các trường được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100% và công tác phổ cập THCS, TH đạt hàng năm; đến nay đã có trường THCS LĐC và trường Tiểu học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

-Về Y tế: Đội ngũ y tế xã, thôn cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn; các cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Hiện nay xã được công nhân xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế.

-Gia đình chính sách NCCCM: Toàn xã có 259 đối tượng chính sách người có công. Trong đó có 22 mẹ VNAH. Trong thời gian qua công tác chăm lo cho các gia đình chính sách được quan tâm, trên 90% số đối tượng được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện nay số hộ chính sách NCCCM đã thoát nghèo.

-Tỷ lệ lao động qua đào tạo: Tổng số lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Trong đó lao động qua đào tạo đạt 75%.

-Tỷ lệ hộ ngèo: Năm 1998, năm đầu thực hiện điều tra hộ nghèo, toàn xã có tỷ lệ hộ nghèo là 52 %, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 12,12%, giảm 39,8 %.

3.Các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng hiện có: Nhiều công trình được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu dân sinh trên các lĩnh vực giao thông, trường học, điện dân dụng, thủy lợi, các thiết chế văn hóa… với tổng kinh phí được hỗ trợ 59,731 tỷ đồng, cụ thể như: xây dựng cầu Tiên Giang, cầu Vườn Nha, bê tông tuyến đường ĐH, ĐX, sửa chữa đập Hố Quốc, xây dựng đập Bà Danh, đập suối, nhà văn hóa xã, kiên cố hóa trường học, 08 tuyến điện hạ thế ADB với chiều dài 5,05 km…; qua các công trình được đầu tư có sự hưởng ứng tích cực của người dân, đã tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu, tiền trị giá trên 1 tỷ đồng và gần 2000 ngày công; bê tông hóa 4.950m nâng tổng chiều dài đường bê tông trên địa bàn xã 21,05 km.

4.Kết quả xây dựng nông thôn mới: Được tập trung thực hiện hoàn thành quy hoạch nông thôn mới và đề án phát triển giai đoạn 2016-2019, đến nay đạt 10/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1: Quy hoạch; Tiêu chí số 4: Điện; Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn; Tiêu chí số 8: Bưu Điện; Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư nông thôn; Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí số 14: Giáo dục; Tiêu chí số 15 : Y tế; Tiêu chí số 18 : Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; Tiêu chí số 19: An ninh, trật tự xã hội. Trong năm 2017, phấn đấu đạt thêm 04 tiêu chí nần lên 14 tiêu chí; đến năm 2019 đạt 19 tiêu chí.

5.Quốc phòng-An ninh:

        Nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Chính phủ về xây dựng xã vững mạnh toàn diện đạt được những kết quả quan trọng, hằng năm xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo biên chế vào các lực lượng binh chủng, phân công trực SSCĐ, trực tăng cường, phối hợp tuần tra và tham gia huấn luyện đạt chỉ tiêu trên giao; công tác tổ chức 3 gặp 4 biết được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nên đến nay không còn tình trạng chống khám; giao quân và đăng ký tuổi 17 đạt 100 % chỉ tiêu. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được thực hiện nghiêm túc, cử cán bộ tham gia học tập đúng thành phần. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị được đánh giá khá. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng-văn hóa được giữ vững.

      Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã giúp công an tiếp nhận được nhiều nguồn tin có giá trị để ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các loại tội phạm. Trật tự an toàn giao thông được kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Triển khai thực hiện Kế hoạch 82 của UBND huyện về các biện pháp ngăn ngừa đối tượng thanh thiếu niên nghiện ma túy đạt kết quả nhất định, từng bước đẩy lùi,  ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn

 

 

THÔNG BÁO


DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

LIÊN KẾT WEBSITE

Thăm dò ý kiến


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Đẹp
 
9.1%
1 Phiếu
Rất đẹp
 
36.4%
4 Phiếu
Bình thường
 
9.1%
1 Phiếu
Xấu
 
45.5%
5 Phiếu
Tổng cộng: 11 Phiếu
X

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN LỘC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Lộc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập